deutch deutch

Dunlop FIX CTK 1

Dostupnost: Na objednávku
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH

Cena: 0 Kč s DPH /0 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kbelík
Dostupná balení:12 kg
Popis:DUNLOP FIX CTK 1 je univerzální disperzní lepidlo na textilní krytiny a PVC. Lepidlo má vysokou konečnou pevnost a rychlý náběh počáteční pevnosti.

- okamžitá vysoká lepivost - vysoká konečná pevnost - dlouhá doba pro zpracování - snadná aplikace - nízká spotřeba - bez rozpouštěde - nízký obsah emisí

Lepidlo DUNLOP FIX CTK 1 je vhodné pro lepení:

- textilních krytin
- homogenních a heterogenních PVC a CV krytin
- korku s PVC rubem

Na stěnu i podlahu se savým podkladem v obytných a průmyslových prostorách. Vhodné i pro mokré šamponování lepených textilních krytin.

Technické informace

Dunlop Fix CTK 1 / Univerzální disperzní lepidlo na PVC a textilní krytiny

Okamžitá vysoká lepivost - Vysoká konečná pevnost - Dlouhá doba pro zpracování - Snadná aplikace - Nízká spotřeba - Bez rozpouštědel - Nízký obsah emisí

Druh výrobku:
Dunlop Fix CTK 1 je univerzální disperzní lepidlo na textilní krytiny a PVC. Lepidlo má vysokou konečnou pevnost a rychlý náběh počáteční pevnosti.

Oblast použití lepení:
- textilních krytin
- homogenních a heterogenních PVC a CV krytin
- korku s PVC rubem

Na stěnu i podlahu se savým podkladem v obytných a průmyslových prostorách. Vhodné i pro mokré šamponování lepených textilních krytin.

Příprava podkladu:
Podklad musí být rovný, suchý, pevný, nosný, zbavený prachu a separačních nečistot, případné spáry a trhliny třeba vyspravit. Dilatační spáry neuzavírejte! Nerovnosti vyrovnejte stěrkovou hmotou DUNLOP. Okrajové pásy izolace při stěnách odřežte teprve po vystěrkování. Potěry z litého asfaltu přestěrkujte stěrky v tloušťce min 2 mm.
Dbejte na to, aby teplota podkladu při lepení byla alespoň +15°C.

Zpracování:
Zaměřenou, připravenou podlahovou krytinu, aklimatizovanou na teplotu v místnosti, položte na místo pokládky a přeložte na polovinu. Na uvolněnou plochu naneste
lepidlo jednostranně vhodnou zubovou stěrkou na podklad a nechejte asi 10- 20 minut odvětrat. Lepidlo při správném odvětrání zprůhlední, při zkoušce dotykem
ovšem zůstává trochu lepidla na prstě. Krytinu pokládáme do lepidlového lože a přitlačujeme ji k podkladu tak, abychom zároveň vytlačili vzduchové bubliny. Poté
podlahovinu doporučujeme válcovat kovovým válcem. Lepidlo velmi důkladně rozetřete, aby se vytvořil „hřeben“ a zabraňte vzniku nerovnoměrně silných vrstev lepidla.
Lepidlo aplikujte vždy na takovou plochu, na kterou jste schopni položit podlahovinu do cca 30-40 minut. Optimální podmínky pro lepení jsou 18-25°C při relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyšší vlhkost a nižší teplota vzduchu prodlužují a naopak vyšší teploty a nízká vlhkost zkracují dobu odvětrání, čas lepení a tuhnutí.

Čištění: Ihned po použití vodou, příp. vlhkým hadrem.

Technická data:
Barva: krémově bílá
Měrná hmotnost: cca 1,30 kg / l
Spotřeba: 300 - 400 g / m2
Doba odvětrání: cca. 10 - 20 minut ( v závislosti na vlhkosti a teplotě vzduchu )
Otevřená doba: cca. 40 - 60 minut
Zatížitelnost: po 24 hodinách
Konečná zatížitelnost: po 72 hodinách
Teplota pro zpracování: doporučené min. 15°C, optimálně 18 - 25°C
Vhodné pro kolečkový nábytek: ano
Vhodné pro podlahové vytápění: ano
Balení: 12 kg umělohmotné vědro
Skladování: v suchu cca. 12 měsíců v originálním balení.
Teplota pro skladování: 5°C až 50°C

Váš odborný velkoobchod:
Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za
všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací.

* STACHEMUS *
exkluzivní dodavatel produktů stavební a bazénové chemie, lepidel ... značek - silco ® , H2O COOL , DUNLOP , MASTERsil ® , Ceys

Michael Musil
T : +420 603 431 476
E : info@stachemus.cz


Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016