deutch deutch

Rychle tuhnoucí lepidlo pro obklady a dlažby - třída 2CFT
Set fast plus floor & wall tile adhesive

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 486 Kč bez DPH

Cena: 559 Kč s DPH /462 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:pytel
Dostupná balení:20 kg
Záruka:12 měs.
Popis:Dunlop Set Fast Plus floor & wall tile adhesive je profesionální rychle tvrdnoucí flexibilní cementové lepidlo pro pokládku dlažby i obkladů na tenké i středně silné lože. Díky unikátní technologii PorcelBond je kromě keramických, porcelánových i terakotových obkladů a dlažeb vhodné pro lepení vysoce slinuté, glazované a jiné nesavé obkladové materiály. Díky nebezpečí sjíždění obkladů není třeba obklady dodatečně fixovat a podpírat. Větší rozpětí síly lože 3 - 12 mm umožňuje srovnat i větší nerovnosti pouze jedním pracovním krokem. Je vysoce odolné proti vodě, mrazu a střídání teplot a je tedy vhodné k vnitřnímu i vnějšímu použití, ve sprchách, bazénech, balkonech a terasách, nebo s podlahovým vytápěním.
Jemnozrnná konzistence dovoluje kvalitní nanášení, dobrou přilnavost k povrchu a výbornou zpracovatelnost během obkládaní.

Lepidlo je dodáváno jako prášek vyrobený ze směsi speciálních cementů, vysoce pevnostních plniv a chemických přísad. Smícháním s vodou vznikne jemná, pastovitá lepící malta, která hydratací vytvrzuje do hmoty s minimálním pnutím.

- technologie Porcel Bond
- odolné mrazu a vodě
- interiér i exteriér
- C2FT
- teplotní odolnost : -30°C až +150°

Technické informace

Set fast plus floor & wall tile adhesive / Rychle tuhnoucí lepidlo pro obklady a dlažby

· technologie Porcel Bond
· odolné mrazu a vodě
· interiér i exteriér
· C2FT
· teplotní odolnost : -30°C až +150°C

Popis výrobku:
Dunlop Set Fast Plus floor & wall tile adhesive je profesionální rychle tvrdnoucí flexibilní cementové lepidlo pro pokládku dlažby i obkladů na tenké i středně silné lože. Díky unikátní technologii PorcelBond je kromě keramických, porcelánových i terakotových obkladů a dlažeb vhodné pro lepení vysoce slinuté, glazované a jiné nesavé obkladové materiály. Díky nebezpečí sjíždění obkladů není třeba obklady dodatečně fixovat a podpírat. Větší rozpětí síly lože 3 - 12 mm umožňuje srovnat i větší nerovnosti pouze jedním pracovním krokem. Je vysoce odolné proti vodě, mrazu a střídání teplot a je tedy vhodné k vnitřnímu i vnějšímu použití, ve sprchách, bazénech, balkonech a terasách, nebo s podlahovým vytápěním. Jemnozrnná konzistence dovoluje kvalitní nanášení, dobrou přilnavost k povrchu a výbornou zpracovatelnost během obkládaní. Lepidlo je dodáváno jako prášek vyrobený ze směsi speciálních cementů, vysoce
pevnostních plniv a chemických přísad. Smícháním s vodou vznikne jemná, pastovitá lepící malta, která hydratací vytvrzuje do hmoty s minimálním pnutím.

Typické oblasti použití:
Lepení na beton, cementové potěry a omítky
Lepení na původní obklady a dlažby, dřevěné podklady
Lepení na asfaltové podlahy
Lepení na sádrokartonové a sádrovláknité desky

Příprava podkladu:
Všechny podklady musí být pevné, stabilní a dostatečně nosné, nesmí se prohýbat a pružit. Povrch musí být čistý, zbavený všech nesourodých částic, zejména prachu, a nesmí být mastný. Pro sjednocení savosti a snížení prašnosti povrchu je vhodné plochu natřít penetračním nátěrem Universal Bonding Agent.
Beton, cementové potěry a omítky:
Předpokladem obkládaní takovéhoto povrchu je nechat 28 dní vyzrát povrch. Nové povrchy mohou být kontaminovány od materiálů z bednění, které lze odstranit drátěným kartáčem, vodou a čisticím prostředkem. Všechny zbytky čistidel je nutné odstranit pomocí čisté pitné vody a plochu pak nechat důkladně vyschnout. Jakékoli výkvěty, šlem či jiné volné materiály je nutné mechanicky zcela odstranit, umýt a nechat oschnout, než začnete s obkládáním. U starých, zašlých a prašných povrchů, proveďte kontaktní můstek penetrací Universal bonding agent v poměru 4 díly vody ku 1 dílu penetrace.
Betonové podlahy a potěry s nátěrem:
Veškeré nátěry z podlah je nutné před aplikací dlaždic mechanicky obrousit a provést kontaktní můstek penetrací Universal bonding agent v poměru 4 díly vody ku 1 dílu penetrace.
Stávající dlažba:
Ujistěte se, že původní dlaždice jsou dostatečně přilepeny k podkladu. Pro přilnavost obruste povrch stávajících obkladů a aplikujte adhezní můstek - adhezní můstek : Universal bonding agent 1 díl : 1 díly H2O : plnivo ( písek,
cementové lepidlo ) – přidávat plnivo až do nátěrové konzistence.
Asfaltové podlahy:
Povrch musí být rovný, kvalitní ( bez lámavosti ), mít příslušnou kohezní sílu, přirozený hlazený povrch a měl by být položen na pevném rovném podkladu. Důkladně odmastěte podlahu pomocí vhodného čistidla, umyjte čistou pitnou vodou a nechte zaschnout.
Sádra / Sádrokarton / Anhydritové povrchy:
Tyto povrchy lehce omeťte pro odstranění povrchového prachu. Sádra musí být nejméně 4 týdny stará a dostatečně suchá. U sádrových povrchů vždy proveďte kontaktní můstek penetrací Universal bonding agent v poměru 3 díly vody ku 1 dílu penetrace. Nepřekračujte maximální hmotnostní limit povolený pro obklady, tj. 20 kg/m2 u sádry a 32 kg/m2 u sádrokartonu.
Dřevěné podklady:
Desky musí mít tloušťku minimálně 12 mm a musí být z vhodného typu ( doporučujeme dřevotřísky, OSB desky, cementotřískové desky, nelakované překližky, hoblované desky, palubky pero - drážka a jíné podobné desky ). Desky je třeba přišroubovat v rozestupech maximálně 300 x 300 mm k podpůrným trámům či jinému vhodnému rámu. Deska musí být rovná, bez deformací, nesmí se prohýbat a pružit. Pokud je to možné natřete rub a okraje desky emulzí Universal Bonding Agent, aby nedošlo k deformaci vlivem změn atmosférické vlhkosti, to by mohlo způsobit zkroucení nebo zvlnění desek. Dřevěné povrchy s nátěrem je nutné před aplikací mechanicky obrousit. Poté aplikujte adhezní můstek - adhezní můstek : Universal bonding agent 1 díl : 1 díly H2O : plnivo - ( písek, cementové lepidlo ) – přidávat plnivo až do nátěrové konzistence.

Příprava a aplikace hmoty:
V čisté nádobě, za stálého míchání nasypte prášek do čisté, chladné vody až získáme bez hrudkovou, hladkou, hustě pastovou maltu. Na rozmíchání 20 kg prášku potřebujeme 5 litrů vody. Lepidlo lze při 20°C zpracovávat asi po dobu 30 minut. Připravenou maltu vylijte na podklad a poté rozprostřete zubovou stěrkou. Ihned po nanesení lepidla natlačte nepatrně kroutivým pohybem do připraveného lože suché dlaždice. Nenanášejte více lepidla, než stihnete obložit za 20 minut. Mezi jednotlivými obklady nechte spáru cca 3 mm. Před zatuhnutím lepidla odstraňte přebytečné lepidlo ze spár a povrchu obkladu pomocí vlhkého čistého houby. Teplota při aplikaci nemá klesnout pod 5°C.

Technická data:
Poměr míchání: asi 5 l na 20 kg prášku, t.j. asi 1 obj.díl vody na 4 obj.díly prášku
Sypká hmotnost: asi 1,3 kg/l
Hmotnost čerstvé malty: asi 1,7 kg/l
Spotřeba materiálu: ozubení 8x8x8 mm - 3 kg prášku / m2
Doba zpracovatelnosti: 45 min.
Čas pro pokládku: asi 20 min. ( měřeno u čerstvé malty )
Pochůznost / spárovatelnost: pro spárování asi po 3 hodinách
Teplotní odolnost po vyzrání: -30°C až +150°C
Počáteční přídržnost: hutných, nesavých dlažeb ( po uložení ) v suchu asi 1,6 N/mm², za mokra asi 1,5 N/mm², při mrazových cyklech asi 1 N/mm²
Pevnost v tlaku: po 1 dni asi 5,0 N/mm², po 3 dnech asi 15,0 N/mm², po 28 dnech asi 25,0 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu: po 1 dni asi 2,5 N/mm², po 3 dnech asi 4,0 N/mm², po 28 dnech asi 7,0 N/mm²
Vhodnost pro podlahové vytápění: ANO
Balení: pytle po 20 kg netto
Skladování : v suchých prostorách v originálním balení 12 měsíců. Obecně platí: cementová lepidla nesmí zmrznout !

Hygiena a bezpečnost práce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná.

Váš odborný velkoobchod:
Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktu. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.


* STACHEMUS *
exkluzivní dodavatel produktů stavební a bazénové chemie, lepidel ... značek - silco ® , H2O COOL , DUNLOP , MASTERsil ® , Ceys

Michael Musil
T : +420 603 431 476
E : info@stachemus.cz
Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016